دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به املاک ساعد الملک

اسناد مربوط به املاک ساعد الملک

سه صلح‌نامه بین آقا میرزا یوسف و اسدالله لشگر نویس توپخانه مبارکه آذربایجان و میرزا رفیع مؤتمن دیوان که بر سر مصالحه املاک ساعد الملک به وکالت از فرزندان و مادر ساعد الملک به توافق می‌رسند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A32
  •