دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح‌نامه سرور السلطنه و حاج مهراب خان،‌ ۱۳۲۷ ق

صلح‌نامه سرور السلطنه و حاج مهراب خان،‌ ۱۳۲۷ ق

مصالحه روستاهای کجور مازندارن میان حضرت علیا سرور السلطنه (همسر مظفرالدین شاه) و حاج مهراب خان. سرور السلطنه تعدادی از روستاهای ناحیه کجور مازندران را به مدت سه سال از ۱۳۲۸ ق به مهراب خان اجاره می‌دهد. مهراب خان موظف است که هر سال هفده هزار و پانصد تومان در سه قسط به سرور السلطنه پرداخت کند و هر سال ۳۰ خروار برنج صدری پس از برداشت به تهران نزد سرور السلطنه بفرستد. این سند ممهور به مهر سرور السلطنه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ رمضان ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران نجف زاده
  • متعلق به کامران نجف زاده
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1253A12
  •