دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شجره نامه، ۱۳۴۲ ش

شجره نامه، ۱۳۴۲ ش

شجره نامه خاندان انصاری که توسط محسن مسعود انصاری در اسفند ۱۳۴۲ به پایان رسیده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده محسن مسعود انصاری
  • تاریخ اسفند ۱۳۴۲ ش
  • ابعاد ۲۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها نوش آفرین انصاری
  • متعلق به مجموعه نوش آفرین انصاری
  • محدودیت بدون محدوديت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1019A2
  •