دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه یادداشت قمرتاج دولت آبادی، ۱۳۶۲-۱۳۴۵

دفترچه یادداشت قمرتاج دولت آبادی، ۱۳۶۲-۱۳۴۵

عنوان اصلی‌دفترچه: «دفتر ثبت فهرست کتب موجود در کتابخانه هادی دولت آبادی از بدو تأسیس (۱۳۴۵/۲/۱۵) که به منظور فروش از کتابخانه های مختلف مرکز گرفته شده». شامل موارد مختلفی از جمله شعر، لیست کتاب، و یادداشتهای مختلف است. این دفترچه همراه با دو صفحه چاپی دعا است.