دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های متفرقه به جهان آرا حاجیه خانم

نامه های متفرقه به جهان آرا حاجیه خانم

چند نامه به جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان از جمله خبر فارغ شدن رخساره خانم؛ نامه ای از میرزا بزرگ شیخ الاسلام به همسرش جهان آرا که این نامه مهر برجسته مشیر السلطنه را دارد؛ نامه دختر قوام الدوله که از جهان آرا درخواست می کند که برای او زن آوازه خان مجردی از قزوین استخدام کند؛ نامه ای احتمالا در مورد تهیه جهیزیه آسیه خانم، نوه جهان آرا حاجیه خانم؛ نامه دیگری از قزوین که نویسنده به جهان آرا درباره یک دعوای حقوقی می نویسد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۹۸ ق (۱۸۸۱)
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1139A51
  •