دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالحسن بهاء نظام به میرزا حسن شیخ الاسلام

ابوالحسن بهاء نظام به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه به میرزا حسن شیخ الاسلام از ابوالحسن خان راجع به دو نامه که از کربلا رسیده و اینکه شاهزاده خانم (بلقیس؟) تصمیم گرفته اند بروند به کربلا و امکان دارد خود ابوالحسن خان نیز به آنجا برود.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابو الحسن خان (بهاء نظام)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1139A174
  •