دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنجاق روبنده

سنجاق روبنده

متعلق به نواب حاجیه دختر زیبا چهر میرفندرسکی و میرزا حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام) و همسر میرزا مسعود شیخ الاسلام بوده که به دخترش نیمتاج (تاج السادات) شیخ الاسلامی و بعد به دختر نیمتاج، افسر الملوک شیخ الاسلامی، رسیده است.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۲.۵ × ۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 1139A1
  •