دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه املاک میرزا مهدی اشرفی مستوفی

وقف نامه املاک میرزا مهدی اشرفی مستوفی

وقف بخشی از املاک میرزا مهدی [پدر عباسقلی خان اشرفی]، فرزند میرزا محمد یوسف اشرفی مستوفی، واقع در روستاهای منصورکنده، کلاک، و استردیکلا به منظور ایجاد درآمد برای فقرا و رد مظالم برای پدر و مادر خود، شامل: بخشی از وقف‌نامه خطی برای مادرش به تاریخ ۲۶ شوال ۱۲۵۳ ق؛ تأیید موقوفات میرزا مهدی برای پدر و مادرش توسط محمد بن محمد مهدی به تاریخ شوال ۱۲۷۱ ق؛ و یک سند رسمی که به تأیید و ثبت اداره وقف ساری رسیده است به تاریخ ۷ جمادی الاول ۱۳۳۵ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ شوال ۱۲۵۳ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۱.۵، ۱۳.۵ × ۲۱ و ۳۵.۵ × ۴۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 1138A180
  •