دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم اموال میرزا محمد یوسف، ۱۲۳۶ ق

تقسیم اموال میرزا محمد یوسف، ۱۲۳۶ ق

تقسیم املاک و مستغلات میرزا محمد یوسف [اشرفی مستوفی] در عراق و مازندران میان فرزندانش، پس از ادای دیون و پرداخت ثلث از املاکش. این اموال به یازده سهم میان چهار پسر و سه دختر وی تقسیم شده است. اسامی فرزندان او به این شرح است: میرزا محمد مهدی [پدر عباسقلی خان اشرفی]، میرزا علی، میرزا محمد، میرزا محمد اسمعیل، خدیجه خانم (همسر عالیجاه میرزا محمد تقی)، خانم بزرگ (همسر علی آملی)، و ام کلثوم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۲۳۶ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۹ مرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 1138A179
  •