دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چند نامه‌ و نوشته حاجی سید محمد اصفهانی

چند نامه‌ و نوشته حاجی سید محمد اصفهانی

دفترچه‌ای شامل چند نامه و نوشته حاجی سید محمد [اصفهانی]. در اصل این نامه ها را میرزا مصطفی کاتب از روی نسخه های دستخط حاجی سید محمد کپیه کرده و در آغاز مجموعه نوشته است: «مکتوباتی است که جناب حاجی سید محمد بهمشیره خود و سایرین در اسلامبول و ادرنه مرقوم فرموده اند از روی خط خود مشارالیه قلمی شد جمیعا.» تاریخ اتمام این نسخه برداری «نصفه ماه جمادی الاول ۱۳۳۹ هجری [ق]» ذکر شده است. کتابچه کنونی به خط ف. ازلی است و کتابت آن به تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۶ ش پایان یافته است. پس از پایان این بخش ازلی نوشته دیگری را نیز افزوده است با این مقدمه:«از این ببعد اگر عمری باشد چند صفحه ای که قبل از کاغذهای جناب ابا وحید نوشته شده بود در این اوراق تحریر خواهد شد.» عنوان این قسمت چنین است: «ما نزل فی الباء فی سنه ۱۲۶۹». کتابت این قسمت ۲۰ فروردین ۱۳۶۶ پایان یافته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حاجی سید محمد اصفهانی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۲۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها روحی (سرلتی)
  • متعلق به هما روحی (سرلتی)
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1030D154
  •