دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بنیاد مصدق

مجموعه بنیاد مصدق شامل چند نامه، اسناد حقوقی و مالی، وصیت نامه ضیاء السلطنه مصدق و نکاح نامه ضیاء اشرف می باشد. 

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    برای اطلاعات بیشتر درباره بنیاد مصدق اینجا را ببینید.

  • تاریخ ۱۲۷۹-۱۳۴۲ ق
  • آخرین ویرایش ۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1029
  •