دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

واگذاری ملک به نصرت الدوله، [اواسط قرن ۱۴ ق]

واگذاری ملک به نصرت الدوله، [اواسط قرن ۱۴ ق]

نامه در خصوص درخواست نجم السلطنه برای واگذاری ملک و آب به نصرت الدوله داماد خود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1021A69
  •