دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات در خصوص اختلاف با حاجی نظم السلطنه، [اوایل قرن ۱۴]

مکاتبات در خصوص اختلاف با حاجی نظم السلطنه، [اوایل قرن ۱۴]

دو نامه در خصوص ماموریت به اردبیل و اختلاف با حاجی نظم السلطنه.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  دستخط دو نامه متفاوت است اما از محتوای آنها احتمال می رود توسط یک نفر نوشته شده باشند.

 • ابعاد ۲۰ × ۲۵ و ۱۶.۵ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1021A42
 •