دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگراف نجم السلطنه به نصرت الدوله، ۱۳۰۸ ق

تلگراف نجم السلطنه به نصرت الدوله، ۱۳۰۸ ق

احوالپرسی و آرزوی سلامتی برای گیرنده و دو پسرش، فیروز و عباس

نمای تفصیلی

  • آفریننده ملک تاج نجم السلطنه
  • تاریخ ۳ محرم ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C313
  •