دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۳۰ ق

نامه به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۳۰ ق

اشاره به عریضه مربوط به اهالی یافت‌آباد در مورد پرداخت دوهزار و دویست تومان اجاره در مکاتبات قبلی، خوش‌بین نبودن نویسنده نسبت به توانایی آنها برای پرداخت این مبلغ، حضور عزت‌السلطنه در یافت‌آباد و شرکت در جلسه با اهالی آنجا، رساندن مطالب درباره اجاره به آنها، و توافق اهالی مبنی بر توانایی پرداخت تنها پانصد تومان اجاره

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ شوال ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C174
  •