دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه به مجلس

عریضه به مجلس

عریضه به مجلس و پشت نامه که روند رسیدگی را نشان می دهد. عریضه به افراد مختلف (امین السلطان، ناظم الملک، وزیر عدلیه) و ادارات مختلف (مانند محکمه محاسبات عدلیه) فرستاده شده که مهر یا امضایشان در پشت نامه دیده می شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۵ ق تا ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018B9
  •