دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه خانم بزرگ به مجلس

عریضه خانم بزرگ به مجلس

عریضه خانم بزرگ عیال مرحوم میرزا محمدولی خان ناظم که شوهرش در دیوان خانه دولت مشغول کار بوده و فوت شده. خرج فاتحه را کسی داده. خانم بزرگ پول ندارد، یا مجلس پول بدهد یا اگر نه مجلس دستور بدهد که او وسایل خانه را بفروشد تا قرضش را ادا کند. مکاتبات مجلس و عدلیه در این مورد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B10
 •