دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات صدیقه دولت آبادی در خصوص تلاشش برای عبور از مرز

مکاتبات صدیقه دولت آبادی در خصوص تلاشش برای عبور از مرز

چند تلگراف درباره عبور صدیقه دولت آبادی از مرز برای رفتن به اروپا، و نیز نامه اعتراضی او به رفتار مرزبانان با او و پزشک اش دکتر رولان به هنگام گذشتن از مرز غرب ایران به قصد فرانسه برای معالجه کلیه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ ق
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A1
  •