دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان به دامادش میرزا حسن شیخ الاسلام درباره فوت میرزا منصور شیخ السلام.

نمای تفصیلی

 • آفریننده جهان آرا حاجیه خانم
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۱/۷ × ۷/۷ سانتیمتر.

 • ابعاد ۱۳.۶ × ۱۲.۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A68
 •