دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مقامی دولتی به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۲۴ محرم ۱۳۲۹

مقامی دولتی به میرزا حسن شیخ الاسلام، ۲۴ محرم ۱۳۲۹

جواب از سوی مقامی دولتی به میرزا حسن شیخ الاسلام در مورد دریافت حقوق میرزا حسن (بزرگ) حکیم باشی توسط دخترش جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان مادر رخساره خانم. از میرزا حسن شیخ الاسلام با نام رئیس المجاهدین نام برده شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۴ محرم ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد پاکت: ۱۵ × ۱۲/۵ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۰ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A67
 •