دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات قمرخانم

مکاتبات قمرخانم

مکاتبات قمرخانم (دختر سعد السلطنه، حاکم قزوین) درباره اداره املاکش، شامل نامه هایش به میرزا حسن شیخ الاسلام و منشی باشی و نامه ای از اسحق ایزدی به قمر خانم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1139A146
  •