دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های حافظ فرمایان- قسمت دوم

صحبت های حافظ فرمایان- قسمت دوم

گفتگوی حافظ فرمایان و منوچهر اسکندری قاجار در۱۷ بهمن ۱۳۸۸. حافظ فرمایان خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان در دوران قدیم می گوید. حافظ فرمایان از زندگی پدرش (عبدالحسین میرزا فرمانفرما) در مجموعه عمارات فرمانفرما، خاطرات کودکی خود از مادرش و دیگران همسران فرمانفرما و نیز خواهران و برادران و سایر افراد ساکن در آن عمارات صحبت می‌کند.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ صفر ۱۴۳۱ ق
  • مجموعه ها حافظ فرمایان
  • متعلق به مجموعه حافظ فرمایان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1015A9
  •