دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هارون یشایائی

مجموعه ای از عکس‌ها، گواهی نامه‌ها، و اشیاء شامل پارچه گلدوزی شده، رومیزی، تاج تورات، نقده دوزی، و فرش.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۷ آذر ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16192
  •