دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج تورات

تاج تورات

زنگوله های اطراف تاج تورات احتمالا کار دست زنان است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها هارون یشایائی
  • متعلق به مجموعه هارون یشایائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16192A11
  •