دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم سپورا

خانم سپورا

خانم سپورا، همسر عزرا یعقوب، که کنیسه عزرا یعقوب را ساخت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۹.۵ × ۲۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها هارون یشایائی
  • متعلق به مجموعه هارون یشایائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16192A1
  •