دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه خصوصی

این مجموعه شامل اشیاء زندگی روزمره ، قرآن، نقاشی و دیگر کارهاست، متعلق به اقدس الدوله، دختر مظفرالدین شاه، که پس از فوتش به دختران او، بدر الزمان امامی ظهیر و قدس الزمان ظهیر رسیده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1333
  •