دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلسم ـ بازوبند نقره

طلسم ـ بازوبند نقره

متعلق به اقدس الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر: ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجموعه خصوصی
  • متعلق به مجموعه خصوصی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1333A14
  •