دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد کاسه ها: ۹ × ۲۳، ۹ × ۲۱ و ۷ × ۱۴ سانتیمتر؛ قطر بشقاب ها: ۲۷ و ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجموعه خصوصی
  • متعلق به مجموعه خصوصی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1333A12
  •