دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد حکیم

مجموعه‌ای شامل چند عکس، یک نکاح نامه، بخشی از یک زندگی نامه، و چند دست نوشته

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13114
  •