دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بخشی از شرح حال صبح ازل

بخشی از شرح حال صبح ازل

نوشته عطیه روحی (نتیجه میرزا یحیی صبح ازل)

نمای تفصیلی

 • آفریننده عطیه روحی
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  به نظر می رسد که این بخشی از ویرایش دیگری از زندگی نامه صبح ازل است که در مجموعه قمرتاج دولت آبادی به شماره 1141C1 موجود است.

 • مجموعه ها احمد حکیم
 • متعلق به مجموعه احمد حکیم
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۳ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13114A5
 •