دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خط فخریه خانم

خط فخریه خانم

فخریه حمید دختر فاطمه خانم نوری (خواهر میرزا یحیی صبح ازل) بود؛ همسران او نورالله ثمره (پسر مریم قانته و صبح ازل) و محمد هادی ابقی (پسر فاطمه و صبح ازل) بودند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده فخریه حمید (ابقی)
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها احمد حکیم
  • متعلق به مجموعه احمد حکیم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13114A6
  •