دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرتاج دولت آبادی

قمرتاج دولت آبادی

در میان دوستان اصفهانی‌؛ نفر دوم از سمت چپ در ردیف جلویی بزرگسالان

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها احمد حکیم
  • متعلق به مجموعه احمد حکیم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13114A3
  •