دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دبیری

این مجموعه مشتمل است بر نامه‌های عاشقانه، خانوادگی، اداری و حقوقی میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان واسناد و نوشته‌های دیگر که در این آرشیو به شکل مجموعه دبیری تنظیم شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1282
  •