دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش محرمانه عمادالدوله

گزارش محرمانه عمادالدوله

گزارش محرمانه عمادالدوله شامل مطالبی درباره: چهل آقا و مجتهد در قزوین و مراقبت آنان در کم وکیف احوال مردم و شکار اموال ایشان از ارث، وقف، و غیره، مرگ میرزا عبدالکریم موثق دیوان که سررشته دار ولایتی قزوین است و فرزند بزرگی ندارد و صد هزار تومان مکنت او نصیب شیخ الاسلام گردیده و شیخ الاسلام قصد تزویج با همسر وی را هم دارد، طلب نگارنده از آن مرحوم و عدم توفیقش در وصول طلب مالیاتی از شیخ الاسلام، فتنه قزوینی ها علیه نگارنده و تلاش آنان برای بازگرداندن عزالدوله به حکومت قزوین، درگیری نگارنده با غیاث نظام و تحریکات غیاث نظام، شیخ الاسلام، و سید ابراهیم تنکابنی علیه نگارنده، غارت اموال مباشر بکندی به تحریک نامبردگان و حبس کردن زن قهرمان خان مباشر بکندی توسط ایشان و عدم توفیق نگارنده در آزاد کردن وی، اعلام جهاد علیه نگارنده توسط سید ابراهیم تنکابنی، تشریک مساعی کدخدا نورعلی در تقسیم دزدی ها با سید ابراهیم، خصومت غیاث نظام و شیخ الاسلام با سپهسالار و تدارک حرکت اردوی همایون به قزوین، و تقاضای نویسنده که تا قبل از آمدن شاه دفع شر مقبل السلطنه و غیاث نظام بشود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1282A7
  •