دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماکت خانه معصومه مغاره ای (حداد)

ماکت خانه معصومه مغاره ای (حداد)

ماکت خانه معصومه مغاره ای (حداد)، مادر شوهر مهین حداد، که منیژه حداد بر اساس خاطرات دوران کودکی‌اش ساخته است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده منیژه حداد رحیمی نژاد
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸۰ × ۶۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A17
  •