دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سماور و سینی

سماور و سینی

سماور و سینی، متعلق به معصومه مغاره ای (حداد)، مادر شوهر مهین حداد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد سینی: ۵۸ × ۴۳ سانتیمتر، سماور: ۲۸ × ۵۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه حداد رحیمی نژاد
  • متعلق به منیژه حداد رحیمی نژاد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1281A18
  •