دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سهام لشگری

مجموعه‌ خانوادگی از اشیاء زندگی روزمره، عکس، نکاح نامه، و یک صلح‌ نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    بیشتر این اقلام متعلق به عالیه (پروین) سهام لشکری (تولد ۱۳۰۸ ش)، فرزند زهرا (انیس آغا) لشگری و محمدعلی سهامی (سهام لشگری) است که اغلب از مادرش و مادر همسرش (حوا سهامی [شوکت کریمی]) به او رسیده است.

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • آخرین ویرایش ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1267
  •