دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لباس کودک

لباس کودک

لباس کودک متعلق به فرزند پروین سهام لشگری، شامل بلوز ساتن و دو شلوار اطلس: کار دست زهرا لشگری (مادر پروین سهام لشگری) و شلیته چیت: کار دست حوا سهامی (شوکت کریمی)، مادر همسر پروین سهام لشگری

نمای تفصیلی

  • آفریننده حوا سهامی (شوکت کریمی)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد بولیز: ۳۷ × ۴۵ سانتیمتر، شلوار: ۲۵ × ۳۸ سانتیمتر، شلیته: ۲۴ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A24
  •