دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منقل برنجی

منقل برنجی

منقل برنجی شامل این قسمت‌ها: سینی منقل، جای ذغال، جای قوری، جای آب جوش، و جای وافور که در حدود دهه ۱۳۴۰ ش به پروین سهام لشگری هدیه شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  به گفته فرد هدیه دهنده این منقل از دوران فتح علی شاه به یادگار مانده است.

 • ابعاد سینی: ۴۷ × ۲۹ سانتیمتر، منقل: ۴۱ × ۲۶ × ۱۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها سهام لشگری
 • متعلق به مجموعه سهام لشگری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1267A15
 •