دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه شمشاد

جعبه شمشاد

این جعبه از علی محمد سهام لشگری (پدربزرگ پروین سهام لشگری و حوا سهامی) به حوا سهامی (شوکت کریمی)، مادر اسدالله کریمی، رسیده و از او به عروسش، پروین سهام لشگری، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۱۱ × ۳۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سهام لشگری
  • متعلق به مجموعه سهام لشگری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1267A21
  •