دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خطیبی

مجموعه‌ای از نکاح نامه، پشه نامه، وصیت نامه، بیع نامه و اجاره نامه، و اسناد و نوشته‌های دیگر. قدیمی ترین سند این مجموعه صلح نامه‌ای است به تاریخ ۲۴ ذیقعده ۱۲۱۳ ق.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲۱۳-۱۳۴۵ ق
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1256
  •