دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به سکینه بیگم

اسناد حقوقی مربوط به سکینه بیگم

اسناد حقوقی مربوط به سکینه بیگم خانم، دختر حلیمه خانم و سید ابولفضل خطیبی و همسر سید غلامحسین، پسر سید تقی، شامل: اجاره نامه ملک زراعی در سنجابک میان آقا جانی، پسر محمد، و سید غلامحسین رزاز به وکالت از همسر خود، سیده سکینه بیگم خانم (۸ صفر ۱۳۳۰ ق)؛ اجاره نامه که در آن میرزا ابوالحسن خانبان، فرزند علی خانبان، از سید غلامحسین رزاز که وکیل همسر خود سکینه بیگم خانم نیز هست تمامی منافع نیم دانگ از سرای درویش مهدی در قزوین را به مدت یک سال به مبلغ سی و پنج تومان اجاره کرده است (۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۰ ق)؛ اجاره نامه که در آن عبدالرزاق، فرزند محمدعلی صدافسار، از سید غلامحسین رزاز (از جانب خود و به وکالت از همسر خود سکینه بیگم) تمامی منافع و مداخل نیم دانگ و یک سهم از شش دانگ سرای حاجی میرمهدی واقع در بازار قزوین را به مدت سه سال و به مبلغ ۱۱۲ تومان اجاره کرده است (۲۰ صفر ۱۳۳۱ ق)؛ صلح نامه میان یحیی برغانی، فرزند سید احمد، و نجیمه بیگم خانم و سکینه بیگم خانم، دختران سید ابوالفضل خطیب که در آن یحیی برغانی ملکی را که از بیگم خانم، همسر سید ابوالفضل خریداری کرده است به آنها واگذار می‌کند. در این معامله سید اسدالله خطیبی [همسر نجیمه بیگم خانم] و سید غلامحسین رزاز به ترتیب وکالت نجیمه بیگم خانم و سکینه بیگم خانم را به عهده داشته‌اند (۲۹ رمضان ۱۳۳۶ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ صفر ۱۳۳۶ ق تا ۲۹ رمضان ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ و ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1256A24
  •