دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به ربابه خانم و اصغر آقا

اسناد حقوقی مربوط به ربابه خانم و اصغر آقا

اسناد حقوقی مربوط به ربابه خانم، فرزند فرج الله، و همسرش، اصغر آقا، شامل: صلح نامه‌ میان ربابه خانم و میرزا حسن خان، فرزند آقا محمدصادق، و واگذاری کلیه اموال و دارایی خود (شامل سه دانگ مشاع خانه ملک موروثی خود در محله قملاق قزوین) به او (۶ شوال ۱۳۲۴ ق)؛ صلح نامه‌ میان ربابه خانم و آقا محمد حسن و واگذاری سه دانگ از کلیه اموال خود به او به ازای ۳۰۰ تومان (۱۸ جمادی الاول ۱۳۳۶ ق)؛ صلح نامه‌ میان ربابه خانم و محمدحسن آقا، فرزند محمدصادق، و واگذاری کلیه دارایی خود (شامل اثاث، فرش، رخت، اسباب مس، رخت خواب، لباسهای زنانه و زیورآلات) به ازای مبلغ دویست تومان به او که این صلح‌ نامه به تأیید یکی از خواهرزاده‌های اصغر خان نیز رسیده است (۱۸ جمادی الاول ۱۳۳۶ ق)؛ دو صلح نامه میان یحیی صحراکار، فرزند صاحب خانم و علی، و آقا حسن آقا، درباره میراث اصغر خان (دایی صاحب خانم) و همسرش ربابه خانم (۸ و ۱۰ ذی القعده ۱۳۳۹ ق)؛ صلح نامه میان فرزندان شفیع سقا و خاور خانم و آقا حسن آقا منشی در مورد میراث اصغر خان (دایی شفیع سقا) و ربابه خانم (۲۰ جمادی الثانی ۱۳۴۰ ق). شفیع سقا ۷ فرزند داشته به نام‌های آقا قربان، صغری خانم، کبری خانم و چهارتن که صغیرند و قیم آنها حسین توتون کوب، شوهر صغری خانم، بوده، به نام‌های: طالب، ابراهیم، عالیه خانم، و مولود خانم. ادعای آن‌ها بر سر میراثی بوده که از ربابه خانم (وارث شوهرش اصغر آقا) به آقا حسن آقا رسیده بوده که سرانجام با دریافت مبلغ بیست تومان با او مصالحه کرده‌اند؛ صلح نامه میان یوسف قصاب معروف به سیاه، فرزند رضا معروف به سوزنچی، و آقا حسن آقا منشی فرزند محمدصادق عطار در مورد میراث اصغر خان (عموی یوسف) و ربابه خانم (۵ رجب ۱۳۴۰ ق). ادعای او بر سر میراثی بوده که از ربابه خانم (وارث شوهرش اصغر آقا) به آقا حسن آقا رسیده بوده که با دریافت مبلغ بیست تومان مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ شوال ۱۳۳۴ ق تا ۵ رجب ۱۳۴۰ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۵ و ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها خطیبی
  • متعلق به مجموعه خصوصی سید مهدی خطیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1256A31
  •