دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ام سلمه (گلین خانم)

ام سلمه (گلین خانم) دختر زیباچهر خانم (اهل گرجستان) و فتحعلیشاه قاجار بود. همسرش زین العابدین خان پسر حسینقلی خان (برادر فتحعلیشاه) بود. در حديقه‌الشعراء از او با عنوان « عصمت قاجار» نام برده شده است.

ام سلمه (گلین خانم)، از خوشنويسان و شاعران قرن سيزده و چهارده هجری قمری، دختر زیباچهر خانم (اهل گرجستان) و فتحعلیشاه قاجار بود. همسرش زین العابدین خان پسر حسینقلی خان (برادر فتحعلیشاه) بود. گلين خانم خوشنويسی را از استادانی چون آقا زين‌العابدين اصفهانی و حاج علی آقا فرزند محمدعلی خان نظم‌الدوله فراگرفت. وی علاوه بر خوشنويسی در هنر تذهيب نيز دستی داشت. گلين خانم به عنوان يکي از زنان مطلع و فهيم در دربار محسوب می شد که به همين سبب، محل رجوع سؤالات و راهنماييهای شاهزادگان و کسب اطلاعات ايشان بود. در حديقه‌الشعراء از او با عنوان « عصمت قاجار» نام برده شده است. آثار مختلفی از نوشته‌های او در دست است از جمله يک جلد قرآن به خط نسخ که در سال 1302هـ. ق تحرير نموده و نيز مجموعه نفيسی از ادعيه و آيات قرآن. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید