دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دعای صباح به خط ام سلمه دختر فتحعلی شاه

دعای صباح به خط ام سلمه دختر فتحعلی شاه

این نسخه را ام سلمه برای معتمد الدوله فرهاد میرزا نوشته است. در صفحات ۲۱۵-۲۱۶ جلد اول فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه ملک اطلاعات بیشتری درباره این اثر موجود است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ام سلمه (گلین خانم)
  • تاریخ شعبان ۱۲۵۵ ق
  • ابعاد ۱۴.۶ × ۲۱.۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها کتابخانه و موزه ملی ملک
  • متعلق به موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تهران، ایران (نسخه شماره ۵۸)
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور تحقیق و یا تدریس همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد و هرگونه استفاده تجاری از مدارک منوط به کسب اجازه مستقیم از کتابخانه ملک است. با این نشانی تماس بگیرید: info@malekmuseum.com
  • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 904A6
  •