دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم

دختر میرزا محمد خان فخیم السلطنه و خواهر زینب خانم، رباب خانم، و مریم خانم؛ در تاریخ ششم ربیع الثانی ۱۳۴۰ ق با پسر عموی خود میرزا غفار خان ازدواج کرد؛ فرزندان: خانم خانما، ایران، زهرا، آذر، افسر، حورا، ابراهیم، محمد، یدالله، و هادی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده عسکری به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید