دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم

آسیه خانم

آسیه خانم در استرآباد. او هنگام گرفتن این عکس کودک سوم خود، زهرا، را باردار بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها محمد عسکری
  • متعلق به این مجموعه را محمد عسکری در تیر ماه ۱۳۹۳ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14131A7
  •