دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زینت النساء

دختر آقا علی، همسر محمد صادق، و خواهر محمد اکبر

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید