دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آقا علی

پسر حاج صادق، و پدر زینت النساء و محمد اکبر

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید