دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا خانم خسروانی

مادر علیرضا خسروانی؛ آغا خانم مدیر مدرسه مکتب البنات در ابتدای تأسیس آن بود.

اسناد مجموعه ایران نو و شهین حسینی، «مکتب البنات فاطمیه بروجرد»، دايرة المعارف زن ایرانی، به سرپرستی مصطفی اجتهادی، جلد دوم، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۸۶۴ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید